Hjälp med bygglov och kontrollansvarig

Vi kan finnas med i många steg av den process som en nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnation innebär. Det utnyttjar den kund som vi idag fått uppdrag från. Vi ska i det här fallet hjälpa kunden med fortsatt process för att erhålla bygglov. När vi lyckats få bygglovet fortsätter vi agera som kontrollansvarig. Uppdraget är beläget i Stockholm.